Skip to main content

Minska stressen på arbetsplatsen.

Mindfulness på arbetsplatsen

Effektiviteten och produktiviteten ökar genom att träna mindfulness på arbetsplatsen, samtidigt känner sig medarbetarna mindre stressade och mer fokuserade. Ytterligare effekter är självutveckling och att de mår bättre i arbetslivet och privat. Kontakta mig för offert och skräddarsydda lösningar för Ert företag.

Under de tre senaste åren har ca 2000 forskningsrapporter kommit som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Flera företag implementerar nu mindfulness som ett förhållningssätt och några stora företag är bl.a. Apple Computer, Yahoo, Google, Deutsche Bank och Starbucks.

Mindfulnessträning kan bl.a. leda till:

  • Minskad stress
  • Minskade sjuktal
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Ökad livskvalitet
  • Ökad förmåga att fokusera
  • Förbättrad känslomässig balans
  • Ökad förmåga att hantera förändringar
  • Ökad återhämtning
  • Bättre kommunikation med kollegor och kunder
  • Ökad kreativitet